Vay Tín Chấp Ngân Hàng Shb

Giới thiệu về sản phẩm vay tín chấp theo lương trả góp tại ngân hàng Shb đây là hình thức vay dựa trên thu nhập hàng tháng ổn định là điều kiện vay vốn. Khi khách hàng có khả năng thu nhập ổn định thì có nghĩa khách hàng sẽ đủ điều kiện trả nợ. Đây là sản phẩm phù hợp với khách hàng kinh doanh hay có nguồn thu nhập từ lương.